จดหมายข่าวการเดินทางไปนิเวศสัญจรครั้งที่ ๘

ติดตามการเดินทางไปนิเวศสัญจรครั้งที่ ๘ ของสมาคม สอสท การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และสิ่งแวดล้อมของประเทศในกลุ่มอาเซียน กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถอ่านเรื่องราวและประสบการณ์จากผู้ร่วมเดินทางได้ที่นี่ 

www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day1-2Hanoi-HalongBay.rar<http://www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day1-2Hanoi-HalongBay.rar>
www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day3-4Sapa.rar<http://www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day3-4Sapa.rar>
www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day5Hanoi.rar<http://www.ce.mahidol.ac.th/Vietnam/Day5Hanoi.rar>