จดหมายข่าวการเดินทางไปนิเวศสัญจรครั้งที่ ๘


ติดตามการเดินทางไปนิเวศสัญจรครั้งที่ ๘ ของสมาคม สอสท การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และสิ่งแวดล้อมของประเทศในกลุ่มอาเซียน กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถอ่านเรื่องราวและประสบการณ์จากผู้ร่วมเดินทางได้ที่นี่