การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิชาการ EnvironmentAsia International Conference ครั้งที่ 6


เรียนผู้เข้าร่วมการประชุม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่ไว้วางใจ คณะกรรมการจัดการประชุมจึงได้เปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมออนไลน์ทั้งหมด และได้ลดค่าธรรมเนียมการนำเสนอเป็น 100 USD สำหรับคนต่างชาติ และ 2,000 บาท สำหรับคนไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ