ประชาสัมพันธ์การต่ออายุสมาชิกสถาบัน


สอสท. จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันอังคารที่ 24 พ.ค. 2565 และจะมีการเลือกตั้งนายก และอุปนายก แทนกรรมการชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลง  โดยผู้แทนสถาบันที่จ่ายเงินค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้วจึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง  ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่า คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง จะปิดรับจำนวนสมาชิกสถาบัน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
 
จึงเรียนประชาสัมพันธ์สมาชิกทุกสถาบันที่ยังไม่ได้ต่ออายุสมาชิก โปรดดำเนินการต่ออายุให้เสร็จสิ้นภายในวันที่กำหนด โดยสามารถขอหนังสือต่ออายุสมาชิกสมาคมฯ ได้ที่อีเมลล์ tshe2005@gmail.com

หรือสามารถดาว์โหลดเอกสารใบสมัคร/ต่ออายุสมาชิกฯ ได้เองจากลิงก์ที่แนบมาด้านล่างนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านสมาชิกสถาบันครับ


 ดาวน์โหลดใบสมัคร/ต่ออายุสมาชิก